คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 738/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เอาโฉนดมากองเป็นทุนผัวไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกสมรสส่วนของเมียให้แก่ผู้ใดโดยเมียไม่ยินยอมป.พ.พ.ม.38 อนุญาตให้โอนที่ดินตีใช้หนี้ไม่ต้องทำเป็นหนังสือ
วิธีพิจารณา คำแถลงการณ์ชั้นฎีกาไม่ใช่คำขอเป็นแต่คำอธิบายจะขอให้ศาลฎีกาทำอะไรโดยคำแถลงไม่ได้ สงสัยคำสุดท้ายว่าคำแถลงการณ์ไม่ใช่คำขอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android