คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 722/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์คนบังคับอังกฤษเป็นคู่ความฎีกาได้ในข้อกฎหมายฎีกาได้ในข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 319 - 304
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 319 - 304
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 319 - 304

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android