คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 720/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตกลงหนี้เพื่อเอาเปรียบเจ้าหนี้อื่น นายประกันเรียกเงินไว้มาก แต่ชำระหนี้น้อยกว่าที่ตกลง ต้องคืนเงินที่เหลือจะหักเอาไว้ใช้หนี้ของตนไม่ได้
วิธีพิจารณาแพ่ง ศาลไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ฟ้องคำให้การทุก ๆ ข้อ
บังคับฝรั่งเศสหลังสัญญาในศาลไทยธรรมดา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 มาตรา 62

ผู้พิพากษา

วิพรหม
มนู
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android