คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 718/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ ๆ จะขอประทานบัตร์ทำเหมืองหรืออาชญาบัตร์ตรวจแร่ต้องเป็นที่ว่างเปล่าถ้าเป็นที่มีเจ้าของอยู่ก่อนแล้วต้องตกลงกับเจ้าของก่อนจึงจะทำการได้ ประมวลแพ่ง ละเมิด พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ คนบังคับอังกฤษเป็นคู่ความ
วิธีพิจารณาแพ่ง อำนาจศาล ตัวการเป็นอังกฤษตั้งตัวแทนไทยฟ้องความ+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ พ.ศ.2461 มาตรา 14-51

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android