คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 717/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยึดตัวเงินก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ไม่ต้องเฉลี่ย
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ คนในบังคับเป็นลูกหนี้จะต้องส่งเงินศาลไทยธรรมดามีคำสั่งอาญัติได้
ลักษณพะยาน ข้อสันนิษฐานหากถ้อยคำที่ไม่มีในสำนวน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android