คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 908/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใช้กะเพาะสวนในฐานะเปนเครื่งตวงสินค้าต่อเนื่องกับผู้อื่นในทางพาณิชย์กิจมีผิดตามมาตราข้างต้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 มาตรา 31

ผู้พิพากษา

์มรธา
พลางกูร
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android