คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 716/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พวกหุ้นส่วนเสนอยอมให้ริบหุ้น แต่หุ้นส่วนอื่นยังไม่ได้สนอง จะริบไม่ได้
วิธีพิจารณาแพ่ง
ฎีกาอุทธรณ์ คนบังคับอังกฤษเป็นคู่ความฎีกาได้แต่ในปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1057 หุ้น

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android