คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 900/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่ผู้ใหญ่บ้านขอร้องลูกบ้านให้ช่วยคุมต้วบุคคลซึ่งเมาสุราอาลวาดด่าว่าผู้ใหญ่บ้านในท้องตลาดนั้น หาทำให้ลูกบ้านนั้นมีฐานะเปนเจ้าพนักงานไม่ หากมีผู้มาทำร้ายลูกบ้านในขณะนั้นก็คงถือเปนความผิดฐานทำร้ายหรือฆ่าบุคคลธรรมดา
+++++
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 27

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android