คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1269/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การกำหนดค่าปรับตามกฎหมายข้างบน บัญญัติไว้แต่อัตราคั่นสูงอย่างเดียว ศาลย่อมใช้ดุลยพินิจกำหนดให้น้อยลงเพียงใดก็ได้ วิธีพิจารณาอาชญา พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.3 การคัดค้านดุลยพินิจไมใช่ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2467 มาตรา 4 สุราเถื่
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 4 สุราเถื่
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android