คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 899/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยเล่นพะนันเสีย ผู้ตายจึงแย่งเอาสร้อยที่คอจำเลยไป จึงเกิดวิวาทชกต่อยกันขึ้น แล้วผู้ตายพาเอาทรัพย์หนีไป จำเลยไล่ตามและเอามีดแทงไปทีหนึ่งในที่สุดเกิดวิวาททำร้ายกัน ผู้ตายถึงตาย ส่วนจำเลยมีบาดเจ็บหลายแห่ง สฤตติการณ์ดังนี้เปนการป้องกันชีวิตและทรัพย์พอสมควรแก่เหตุ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249 - 50 -

ผู้พิพากษา

อมาตย์
อมาตย์
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android