คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 708/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผัวทำสัญญามัดสินบริคณห์เพื่อชำระหนี้ ก่อนแต่งงานได้เพียงใด
ป.พ.พ.ม.100 ห้องแถวเป็นอสังหาริมทรัพย์สัญญา ทำหนังสือกันเองยอมให้เก็บค่าเช่าห้องแถวไม่ผูกมัดห้องแถว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android