คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 44/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยมีมูลฝิ่นเกินบัญชีประจำร้าน แต่ไม่เกินปริมาณอันควรมีตามบัญชี ไม่เป็นผิดตามกฎหมายข้างต้น พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.8
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 33 - 53 -

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android