คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 697/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การปรับบทกฎหมายเรื่องเกี่ยวที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในกรุงสยามต้องใช้ กฎหมายสยาม
ที่ดิน
ชื่อในโฉนดถือว่าเป็นเจ้าของ
วิธีพิจารณาแพ
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์
คู่ความบังคับอังกฤษฎีกาได้แต่ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

บัส
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android