คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 693/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาซื้อขายของเชื่อ เมื่อผู้ขายมองทรัพย์สินที่ซื้อขายให้ผู้ซื้อแล้วแม้จะยังไม่ได้ชำระราคาก็ไม่มีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์ไว้ได้ ผู้ขายได้รับของกลับมาอยู่ในครอบครองโดยมีเงื่อนไข ไม่ถือว่าผู้ขายยังครอบครองทรัพย์ที่ขาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 241 - 453

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android