คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1255/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยขัดขวางเจ้าพนักงานชั้นนายสิบตำรวจไม่ให้เข้าค้นบ้านเรือนโดยไม่มีหมายยังไม่มีผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีพิจารณาอาชญาแก้ไขเพิ่มเติม 2472 ม.4 นายสิบตำรวจไม่มีอำนาจเข้าค้นบ้านเรือนได้โดยลำพัง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 119
  • อาชญา มาตรา 154
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 4

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android