คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 22/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจาณาแพ่ง ข้อสันนิษฐาน ผู้ที่มีชื่อในใบทะเบียนว่าเป็นเจ้าของรถยนตร์นั้นในเบื้องต้นให้สันนิษฐานเป็นเจ้าของ แต่ความสันนิษฐานนี้ย่อมนำสืบหักล้างได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

มนธา
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android