คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 689/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จะนำพะยานบุคคลมาสืบ แก้ไขเอกสารไม่ได้ ทำสัญญากู้เงินไป 400 บาท แลมีข้อความว่าได้รับเงินแลมีข้อความว่าได้รับเงินแล้วดังนี้จะนำพะยานบุคคลมาสืบว่าได้รับเงินไปเพียง 200 บาทไม่ได้
ประมวลแพ่ง ม. 650 วรรค 2 - 329
ประมวลแพ่งมาตรานี้มิได้ ลบล้างหลักกฎหมาย ลักษณพะยานข้างบน การชำระหนี้เมื่อดอกเบี้ยติดค้างต้องหักเป็นค่าดอกเบี้ยก่อน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android