คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 349/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าสมคบกัน ผู้ที่สมคบกันไปเพื่อทำร้ายเขา แม้บางคนจะมิได้ลงมือทำร้ายเขาก็ดี ก็มีผิดฐานเป็นตัวการด้วยกัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

วิกรม
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android