คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 333/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยแก้ไม่ได้ต้องจำหน่ายคดีชั่วคราว เมื่อได้ตัวมาในกำหนดอายุความจึงพิจารณาต่อไป
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android