คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 325/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประกาศห้ามมิให้คู่ความเก็บเอาคดีที่ศาลโปริสภาตัดวสินแล้วมาฟ้องก่อนได้อนุญาตศาลสูง การฟ้องคดีอาชญานั้น ต้องฟ้องยังศาลโปริสภาให้ไต่สวนเสียก่อน จะตรงมาฟ้องยังศาลพระราชอาชญาที่เดียวไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 14 - 35
  • พระราชบัญญัติตั้งศาลโปริสภา ร.ศ.111 มาตรา 8
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน ร.ศ.115 มาตรา 3-4-6
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยหน้าที่ราชการ ซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่ในระหว่างกระทรวงนครบาล และกระทรวงยุติธรรม ร.ศ.116 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

นล
หริศ
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android