คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 310/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
รับฝากหีบบรรจุทรัพย์ซึ่งใส่กุญแจของเขาไว้แล้ว เพทุบายเอาทรัพย์นั้นเสีย มีผิดฐานยักยอกอย่างไรเรียกร้องทุกข์ตามกฎหมาย
วิธีร้องทุกข์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 314 - 320
  • อาชญา มาตรา 80
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 80

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android