คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 298/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พะยาน หน้าที่นำสืบฟ้องหาว่าปลอมหนังสือโจทก์ต้องสืบว่าอาจทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหายจำเลยจึงจะมีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 118
  • อาชญา มาตรา 222
  • อาชญา มาตรา 223
  • อาชญา มาตรา 224
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 224

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android