คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 680/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนกัน
อย่างไรเรียกว่าชำระหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายผัวไปเข้าหุ้นส่วนกับเขาแล้วตายลง เมียก็รู้อยู่แล้วว่าผู้เป็นหุ้นส่วนที่ยังอยู๋จะยกทรัพย์ระวางหุ้นส่วนให้เจ้าหนี้ แต่ก็มิได้คัดค้านดังนี้ เมียจะกลับมาเรียกทรัพย์นั้นคือไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012-1061

ผู้พิพากษา

ศรี
วิกรม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android