คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าขออาญัติทรัพย์โดยชอบด้วยกฎหมาย
วิธีพิจารณาแพ่ง อำเภอไม่มีหน้าที่รับอายัติทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อป้องกันความเสียหายของเจ้าหนี้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 106

ผู้พิพากษา

ศรี
วิกรม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android