คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 643/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าตัดสินไม่เกินคำขอ ฟ้องให้เพิ่มโทษตามม. 74 แต่ทางพิจารณาไม่เข้ามาตรานี้ แต่เข้ามาตรา 73 ศาลเพิ่มโทษ ตามมาตรา 73 ได้ ตามนัยฎีกาที่ 787/68
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 321 - 73 -
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 321 - 73 -

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พรหม
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android