คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 672/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขอให้ใช้ทรัพย์ ศาลจะสั่งให้จำแทนไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18.92
  • พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ร.ศ.126 มาตรา 5-6

ผู้พิพากษา

จินดา
พิพาก
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android