คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำของผู้ถูกทำร้ายในเวลาใกล้จะตายฟังได้ คดีฆ่าคนตายพะยานโจทก์มีแต่คำของผู้ตายซึ่งให้การขณะที่ตนรู้สึกว่าจะต้องตายระบุว่าจำเลยเป็นผู้ร้ายกับมีพะยานประพฤตติเหตุเท่านั้นฟังลงโทษได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android