คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 644/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
น่าที่นำสืบ ฝ่ายจำเลยเล่นไพ่ป๊อก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน มาตรา 10
  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน มาตรา 11

ผู้พิพากษา

นรเนติ
หริศ
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android