คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 600/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่จำเลยยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานยอมเสียเงินให้ไม่เรียกว่ารับสารภาพ ว่าได้ทำความผิด พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าคดีโจทก์ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. อุทธรณ์ พ.ศ. 2473 ม. + โจทก์ฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 25 - 26- 4
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 25 - 26- 4

ผู้พิพากษา

พรหม
หริศ
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android