คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 573/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำกล่าวในเวลาศาลพิจารณาว่า "ศาลทำไม่ชอบไม่ยุติธรรม พิจารณารวบหัวรวบหาง จะเอาจำเลยเข้าคุก" เป็นคำหมิ่นประมาท ตาม ม. 151 ข้อยกเว้นในเรื่องหมิ่นประมาท ตาม ม. 285 นั้น ใช้สำหรับ ม. 282 หาใช่สำหรับมาตรา 151 ไม่ วิธีพิจารณาอาชญา เรื่องหมิ่นประมาทศาลทำโดยทุจริตหรือไม่ก็มีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 136
  • อาชญา มาตรา 43
  • อาชญา มาตรา 151
  • อาชญา มาตรา 282
  • อาชญา มาตรา 285

ผู้พิพากษา

หริศ
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android