คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 616/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แกะเครื่องหมายทะเบียนปืนใหม่ เหมือนกับเครื่องหมายเก่า ลักษณพยานน่าที่นำสืบ ข้อสันนิษฐาน
(เทียบฎีกาที่ 1276/62)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 222

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android