คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 536/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประกันไฟ
ข้อสัญญาว่าให้ส่งบัญชี ทรัพย์มีวินาศ ผู้เอาประกันภัยส่งไม่ได้เพราะไฟไหม้ ผู้รับประกันจะปฏิเสธไม่ยอมรับผิดไม่ได้
วิธีพิจารณาแพ่ง ลักษณพะยาน นำพะยานมาสืบว่าทรัพย์อะไรเสียหายบ้าง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android