คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 531/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ.การพะนันเก่าใหม่ต่อกันต้องใช้ฉะบับที่มีโทษเอาลงโทษจำเลย เมื่อใช้ พ.ร.บ.การพะนัน ฉะบับเก่าลงโทษเรื่องสินบนก็ต้องใช้กฎหมายฉะบับนั้นด้วย เงินสินบนตาม พ.ร.บ.การพะนัน ฉะบับเดิมอยู่ในดุลยพินิจของศาล
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 8
  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.120 มาตรา 8
  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

บัส
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android