คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 528/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คนล้มละลายไม่มีสิทธิจะฟ้องความอาชญาก่อนรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ เจ้าพนักงานรักษาทรัพย์มีหน้าที่ต้องจัดการฟ้องต่อเมื่อปรากฎว่ามีเหตุอันควร คดีที่ศาลเคยตัดสินยกข้อหาแล้ว ถือว่าไม่มีเหตุอันควรจะไต่สวนฟ้องร้องอีก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 63

ผู้พิพากษา

วิกรม
วิกรม
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android