คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 522/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วางเพลิง เผารั้วบ้านไม่เรียกว่าเผาเคหะสถานตาม ม. 186
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 185 - 186

ผู้พิพากษา

ศรี
วิกรม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android