คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 510/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าทางหลวง
ทางหลวงทางเข้าออกในตลาดที่เป็นของเจ้าของตลาดทำให้สาธารณชนสัญจรเพื่อประโยชน์ค้าขายไม่ใช่ทางหลวงผู้ใดนำของมาวางกีดขวางยังไม่มีผิด
ที่ดิน
อย่างไรเรียกว่าอุทิศที่ให้เป็นทางสาธารณ
พ.ร.บ.ปกครองท้องที่อำเภอไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิที่ดินที่มีโฉนดได้
วิธีพิจารณาอาชญา
คดีผิดสัญญาหาเป็นความผิดทางอาชญาไม่ เงินพินัยที่จำเลยชำระแล้วเมื่อศาลลงตัดสินว่าไม่มีผิดต้องคืนให้จำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 336

ผู้พิพากษา

บัส
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android