คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 496/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปลอมหนังสือสำคัญในราชการ ใบเสร็จเงินค่าตรวจสอบโฉนดเป็นหนังสือสำคัญในราชการ
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ อย่างไรเป็นหนังสือสำคัญในราชการเป็นปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 225

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android