คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 265/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณะพะยาน
คดีที่ข้าหลวงพิเศษไปนั่งพิจารณาตัดสินคู่ความอุทธรณ์ไม่ได้ ต้องฎีกาทีเดียวคำพะยานที่โจทก์กันเอาไว้เป็นพะยานจะต้องมีพะยานประกอบ และฟังไว้โดยระมัดระวังพะยานที่วิ่งเต้นช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ต้องฟังโดยระวังอย่างที่สุด
พะยานที่โจทก์เอาไปไว้ที่บ้านและให้เบี้ยเลี้ยงต้องฟังโดยระมัดระวัง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ.127 มาตรา 29

ผู้พิพากษา

เทพ
พิพาก
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android