คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 484/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ขอแก้ฟ้องบางข้อเพื่อให้ตรงกับคำพะยานระวางพิจารณาศาลอนุญาตให้แก้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พรหม
หริศ.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android