คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 454/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เล่นระวางญาติมิตร์ในโรงภาพยนตร์
อาชญา ม.6 ข้อ 14
อย่างไรเรียกว่าเคหะสถานโรงภาพยนตร์มีคนอยู่เรียกว่าเคหะสถาน พ.ร.บ. ฎีกาอุทธรณ์ ม. 3 ญาติมิตร์หรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473
  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android