คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 188/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หลักวินิจฉัย ฟ้อง,ตัดสิน ฟ้องว่าจำเลยทั้ง 2 ตี เขา แต่พิจารณาปรากฏว่าจำเลยคน 1 ตี อีกคน 1 โดดเข้าแทง แต่ฟ้องโจทก์มิได้กล่าวความให้ชัดเจนแลไม่อ้างกฎหมายให้ลงโทษฐานตัวการด้วยกันดังนี้จะลงโทษจำเลยคนโดดเข้าแทงไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 63-254
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 63-254

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android