คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 423/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เรือนปลูกลงในที่ดินของผู้อื่น แม้ในสัญญาเช่าจะอนุญาตให้ผู้ปลูกรื้อไปได้ เรือนก็ยังเป็นอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทำสัญญากันเองเป็นโมฆะ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 100-109-45

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android