คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 413/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผัวเมีย
กู้หนี้
ภรรยากู้หนี้สามีพูดขอผัดชำระ เรียกว่าสามีให้สัตยาบันรับรอง การให้สัตยาบันในเรื่องเงินนี้ไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ใช้ได้
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พฤติการณ์อย่างไรจะเรียกว่าให้สัตยาบันโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38 - 139

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android