คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 576/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บกพร่องต่อน่าที่ตาม พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ม.35 ข้อ 3 ไม่มีโทษตัวการไม่จำต้องรับโทษเท่ากัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249.60.63

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android