คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 151/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน อย่างไรเรียกว่าปกครองปรปักษ์ ที่ดินมือเปล่าเจ้าของที่มอบให้เจ้าหนี้ปกครองเพื่อเป็นประกันหนี้ แม้เจ้าหนี้จะปกครองมาเกินปีก็ไม่ได้กรรมสิทธิ
อย่างไรเรียกว่าสละเจตนาครอบครอง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android