คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 349/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ครอบครองโดยสงบ 10 ปี ได้กรรมสิทธิ+ ยกให้แต่ผู้ให้อาศัยอยู่ด้วยก็ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้ปกครองในฐานเป็นเจ้าของ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1380-1382

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android