คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 122/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เรือยนต์แล่นมีคลื่นทำให้เรือล่มเข้า มาตรานี้ หน้าที่จำเลยนำสืบว่าความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยธรรมเนียมประเพณีมีน้ำหนักเพียงไร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 437

ผู้พิพากษา

หริศ
นล
วิกรม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android