คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 344/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผัวเมีย วิธีพิจารณาแพ่ง ศาลตัดสินให้ผัวล้มละลายภายหลังตัดสินให้เมียล้มละลายอีกด้วยคนหนึ่งในมูลหนี้ต่างกันก็ได้ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งให้ล้มละลายต้องเป้นปัญหากฎหมายจึงจะฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android