คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 336/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 28 ส.ค. 2562 15:38:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การกำหนดค่าเสียหายในคดีอนาจารให้สมแก่เหตุ
วิธีพิจารณาแพ่ง ให้ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแลป้องกันความผิดชนิดนี้ในภายหน้า พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ฟ้อง 3000 บาท ศาลเดิมให้ 200 บาท ฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android