คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 516/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ของร้ายตกอยู่แก่ผู้ใด ถ้าผู้นั้นแสดงความสุจริตไม่ได้ แลจับของร้ายนั้นได้ในเวลาใกล้ชิดกับเหตุ ควรมีผิดฐานลักทรัพย์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294 แล 293

ผู้พิพากษา

พรหม
ศรี
หริศ.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android